O fundacji

Fundacja „Ogrody Muzyczne” powstała w 2002 roku, jej założycielami są – Ryszard Kubiak, menedżer kultury i reżyser, Zygmunt Krauze, kompozytor i pianista. Następnie do Fundacji dołączyła Barbara Pietkiewicz-Kraśko, producentka telewizyjna i promotorka baletu.

Od kilku lat Fundacja jest inicjatorem i uczestniczy w realizacji ważnych wydarzeń muzycznych w Polsce i na świecie. Są to między innymi: Festiwal Ogrody Muzyczne na Zamku Królewskim,  Festiwal La Folle Journée/Szalone Dni Muzyki w Teatrze Wielki Operze Narodowej, Festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich oraz Kursy Kompozytorskie SYNTHETIS w Radziejowicach i wiele innych.

Fundacja współpracuje także z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury oraz organizacjami tego rodzaju na całym świecie, m.in. dystrybutorami programów muzycznych, należy również do IMZ International Music + Media Centre – światowej organizacji skupiającej producentów i dystrybutorów programów muzycznych, baletowych i teatralnych.

Odrębną aktywnością edukacyjną fundacji jest projekt Dziecięce Ogrody Muzyczne, którego celem jest pobudzenie artystycznego potencjału u najmłodszych i edukacja przez sztukę. Program ten realizowany jest pod auspicjami m. st. Warszawy. Odbywa się zarówno latem, jak i zimą, w okresie ferii szkolnych.

Cele i założenia

Fundacja „Ogrody Muzyczne” jest organizacją, która za swój główny cel statutowy obrała wspieranie kultury i sztuki. Do jej podstawowych zadań należą:

  • popularyzacja i upowszechnianie kultury i sztuki;
  • wspomaganie instytucji artystycznych;
  • wspomaganie szkolnictwa artystycznego;
  • fundowanie koncertów, imprez, wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
  • fundowanie nagrań muzycznych i wydawnictw płytowych;
  • fundowanie nut i partytur;
  • promocja artystów i animatorów sztuki;
  • popularyzacja i upowszechnianie wybitnych dzieł, twórców i wykonawców poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych, w tym przekazu elektronicznego.

Realizacja wyżej wymienionych zadań polega na finansowaniu, w części lub w całości, podjętych przez Fundację przedsięwzięć.
Fundacja jest organizacją niekomercyjną.

Dziecięce Ogrody Muzyczne

Dziecięce Ogrody Muzyczne - 2016

realizacja: estinet.pl